Vážení obchodní partneři,

pro zajištění dodávky elektřiny z distribuční soustavy Centra Černý Most od 1.4.2013 pro obchodní jednotky je nutno uzavřít se společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, dále jen SoSSDE.

Všechny dokumenty a informace potřebné pro uzavření SoSSDE naleznete na této stránce.

SoSSDE se skládá ze 3 částí:

1. Vzorové znění smlouvy
2. Obchodní podmínky dodání
3. Ceník

Všechny tyto dokumenty jsou standardizovány a prošly legislativním schvalovacím procesem.

Dokumenty ke stažení
1. Vzorové znění smlouvy
2. Obchodní podmínky dodávky
3. Ceník 2022

Ostatní dokumenty ke stažení
Zásady ochrany osobních údajů

Energetický portál
Portál LDS

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na uvedená kontaktní spojení:
E-mail: daniel.koerber@ext.urw.com

Důležité odkazy:
Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Podmínky provozovatele nadřazené distribuční soustavy