Výstava a přednáška o Japonsku

V prostorách Centra Černý Most od 1. do 31. července 2019 zhlédnout prodejnou výstavu fotografií s názvem Japonsko očima studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Komentovaná prohlídka výstavy a přednáška proběhla ve čtvrtek 13. června 2019 od 18.00 hodin na Central Plaza. Japanolog Jakub Zeman přednášel o Japonsku,  které mnohokrát navštívil a které je pro něj seconda patria, a zmínil historii, kulturu, přírodní podmínky, minulost i přítomnost této fascinující ostrovní země, která inspirovala k tvorbě i studenty Pražské fotografické školy.